Het najaarsprogramma 2017

November 2017

De Historische Vereniging Bergambacht organiseert op woensdagavond 29 november 2017 een presentatie door Rene Kappers:

Bergambacht en de stadsrechten van Ammerstol

Het 'goed van den Berghe' ofwel Bergambacht blijkt een bijzondere rol te hebben gespeeld bij het toekennen van stadsrechten door de graaf van Holland aan Ammerstol. Het is toch merkwaardig dat een mini-stadje zo in de belangstelling stond van een machtig man als graaf Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Westfriesland. Over zijn motieven is veel gespeculeerd. Echter, recent nader archiefonderzoek naar de gang van zaken brengt een onvermoed aspect aan het licht: de machtsstrijd tussen de heren Van der Lede, alias Van Arkel tegen het nieuwe grafelijk huis van Holland, de heren van Avesnes

Feitelijk was er rond 1300 nog geen enkel spoor van een stedelijke gemeenschap in het ambacht Ammers ondanks toen al 100 jaar grafelijke tol aldaar. De stad Ammers werd in 1321/ '22 als het ware geschapen 'uit het niets'. Daarna werden bijna 100 jaar lang verwoede pogingen ondernomen het mini-stadje tot ontwikkeling te brengen. Er kwamen burgemeesters, een gerecht en een raad. De stad kreeg een eigen stedelijk zegel en ze werd uitgenodigd op het landelijk politieke toneel van de graaf. De kapel aan de Capellelaan zou worden verheven tot parochiekerk -hetgeen uiteindelijk niet gebeurde- en een nieuwe weekmarkt moest voor economische actie zorgen. Een nieuwe waterweg naar de IJssel, nu de Bergvliet, moest als vaarweg het stadje Ammers gaan ontsluiten. De geschiedenis neemt echter onverwacht een andere wending: de Hollandse graaf verplaats in 1397 zijn grens ! Daarmee gaat de grafelijke tol naar Schoonhoven en de gewenste voorspoed van Ammerstol komt tot stilstand. Maar Ammerstol bleef wel juridisch een stad.

Rene Kappers zal de rol van 'het Goed van den Berghe' en haar heren met de achtergronden van deze 100-jarige geschiedenis uit de doeken doen tijdens zijn lezing op 29 november 2017 in de grote zaal van de "Schakel", Schoolstraat 24 te Bergambacht. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de presentatie begint om 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn tegen een kleine vergoeding van € 2,00 van harte welkom.