De Historische Vereniging Bergambacht is opgericht op 22 juni 2006 en gevestigd te Bergambacht. Het werkgebied van de vereniging is de gemeente Bergambacht en bestaat uit de voormalige gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude en Zuidbroek.
 
De vereniging heeft ten doel:
a.     het bevorderen van de beoefening van de historie en alles wat daarmede verband houdt
b.     het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van geschiedenis en kunst

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24406167.
Bankrekeningnummer 1317.99.800 t.n.v. de Historische Vereniging Bergambacht te Bergambacht.

De samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Bergambacht is te vinden onder tab: Contact

Verenigingsblad
Het verenigingsblad komt drie maal per jaar uit.

Logo
Alles over het logo van de Historische Vereniging Bergambacht : klik hier

Bestuurszaken

Vacature redacteur:
De Historische Vereniging Bergambacht is op zoek naar een enthousiaste redacteur voor haar periodiek. Aad van der Meijden heeft vanaf de oprichting in 2006 de redactie ter hand genomen en wenst dit uiterlijk bij de ALV van 2018 over te dragen aan een ander. Een combinatie met de functie van webmaster van onze website behoort evenzeer tot de mogelijkheden. Zitting in het bestuur is niet vereist maar zou wel welkom zijn. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Aad (zie tab Contact).

Vacature secretaris:
Op dit moment wordt de combinatiefunctie secretaris/penningmeester tijdelijk vervuld door Dirk van der Wouden. Gezien het tijdelijke karakter hiervan zijn wij op zoek naar iemand die de functie van secretaris van Dirk wil overnemen.

Vacature webmaster:
Deze functie is al geruime tijd vacant, Zitting in het bestuur is niet vereist. Wij zijn op zoek iemand die het leuk vindt onze website up to date houden.

Archiefruimte
Archiefruimte voor het gehele archief dat hoofdzakelijk bestaat uit boeken en paperassen zoals plakboeken en foto's maar ook bijvoorbeeld projectie apparatuur. De huidige archief-ruimte is te klein geworden en voldoet zodoende niet meer. Hieraan gekoppeld is er behoefte aan een nieuwe archivaris die dit archief gaat beheren. Ook hier geldt dat deelname aan het bestuur niet vereist is maar dat dat wel welkom zou zijn.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden (zie tab Contact).