Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

Historisch Ontmoetingspunt

Op 12 september 2020 vond de opening plaats van het Historisch Ontmoetingspunt (HOP) in de bibliotheek van Bergambacht. Het Historisch Ontmoetingspunt is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Krimpenerwaard, de Historische Vereniging Bergambacht en het Streekarchief Midden-Holland. Samen zorgen zij in de bibliotheek voor een aansprekende historische collectie en programmering. In de bibliotheek kunt u grasduinen in de herkenbare kast met de HOP-collectie, bestaande uit historische boeken en tijdschriften uit Bergambacht en de regio. Kijk ook in de vitrines, waarin historisch materiaal ligt tentoongesteld.

Historisch café.

Op zaterdagmorgen, om de maand, van 11.00 tot 13.00 uur zit er iemand van de Historische Vereniging Bergambacht in de bibliotheek. Heeft u vragen over historie, zoekt u een bepaalde foto of beschikt u over interessant materiaal, kom dan gerust eens langs. Data: vanaf 7 november 2020 enz. om de maand.  

HOP-nieuws

Lezingen: 

3 augustus 2021 de hr. F. Oostrom over 'Oude Boerderijen.'

21 sept. 2021 Paul in 't Veld.  2 lezingen: Het ontstaan van de Krimpenerwaard en Het Slot 's Heeraartsberg

12 okt. 2021  Roel Botter over Grote Dorps-  en andere branden in Bergambacht.

30 nov. 2021  Peter Sluisman:  Meten is Weten  over maten en gewichten in de loop der eeuwen.  

In de vitrines in 2021:

Van 8 juli tot 8 augustus:     Herman de Man.

Van 16 sept. tot 13 okt.:      Foto’s en knipsels over de Grote Brand

Van 14 okt tot plm. 1 dec.:  Maten en gewichten.


A.L.V.

De  Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 28 oktober 2021 in gebouw De Schakel aan de Schoolstraat. Na de pauze een fotopresentatie/lezing door Roel Botter over De Grote Brand in 1921 en andere branden in Bergambacht. Aanvang 20.00h, zaal open 19.30h.


Onthulling plaquette De Kaak  

De onthulling van de plaquette op de plek waar ooit de schandpaal stond en ook wel De Kaak werd genoemd, vindt plaats op vrijdag 17 september 2021 om 15.30h op de hoek van de Raadhuisstraat en Burg. Uilkensstraat door wethouder Leon de Wit.

 

Lezingen

21 sept. 2021 Paul in 't Veld.   2 lezingen: Het ontstaan van de Krimpenerwaard en Het Slot 's Heeraartsberg.


12 okt. 2021 Roel Botter, De Grote Brand van 1921 en ander vurig ongemak. Adres Bibliotheek Pleinstraat Bergambacht (HOP)

Aanvang 19.00h  Aanmelden bij: info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl


28 okt. 2021 Roel Botter. De Grote Brand van 1921  (na de pauze van de A.L.V.)

Adres: Gebouw De Schakel. Aanvang 20.00h, zaal open 19.30h. Na de pauze (ca 21.30h) toegang vrij.


23 nov. 2021 Peter Sluisman, Meten is Weten . Over  maten en gewichten door de eeuwen heen

adres: Gebouw De Schakel,Schoolstraat Bergambacht. Toegang vrij. Aanvang 20.00h, zaal open 19.30h 


30 nov. 2021 Peter Sluisman, Meten is Weten. Over maten en gewichten door de eeuwen heen.

Adres: Bibliotheek Pleinstraat Bergambacht .(HOP)

 Aanmelden noodzakelijk bij: info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Aanvang 19.00h