Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap Stolpersteen ter nagedachtenis van Sijbrand Kamer
Op dinsdag 25 april 2023 werd ter hoogte van de woning op Hoofdstraat 111 een zgn  'stolpersteen' onthuld ter nagedachtenis van Sijbrand Kamer. Het was in de oorlog de woning van het gezin van meester Kamer, hoofd van de Chr. School. Hij was actief in het    ' schoolverzet' in de Krimpenerwaard tijdens de 2e Wereldoorlog. In november 1943 kreeg hij de opdracht zich te melden in Rotterdam. Hij veronderstelde dat hij zou worden gehoord en dezelfde dag weer thuis zou zijn. Het liep echter anders. Hij werd gevangen gezet en in december 1943 overgebracht naar kamp Vught. Vandaar werd hij later op transport gesteld naar Dachau. Na een kort verblijf in Auschwitz werd hij wegens ziekte teruggestuurd naar Dachau, waar hij op 13 december 1944 overleed tengevolge van vlektyphus. Werden stolperstenen voorheen alleen aangebracht ter herinnering aan Joden en Roma die het leven hadden verloren; tegenwoordig kunnen ook andere oorlogsslachtoffers op deze wijze worden herdacht en geëerd.


Fotoarchief

Het  fotoarchief van onze vereniging is sinds eind 2021 in te zien voor iedere belangstellende. De foto's zijn in lagere resolutie dan het origineel. U kunt het origineel aanvragen bij het secretariaat. Kijk op 'Home' linksonder om in te loggen.