Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

Nieuwsbrief

Nu de omstandigheden zodanig zijn dat bijeenkomsten voorlopig niet kunnen plaatsvinden, heeft het bestuur van de HVB gemeend dat een nieuwsbrief gedeeltelijk kan voorzien in het onderhouden van het contact met de leden. Daarnaast zal natuurlijk onze zomerperiodiek met verhalen en wetenswaardigheden zoals gebruikelijk eind juni verschijnen. De eerste nieuwsbrief is op 29 april 2020 per email aan de leden verstuurd. Niet ontvangen? Geef het met het juiste emailadres door aan het secretariaat via de website.

In Memoriam 

 

Cees Dubbeldam †

Het bestuur van de Historische Vereniging Bergambacht is diep geschokt door het bericht van overlijden op 31 maart 2020 van haar bestuurslid Cees Dubbeldam . Met veel enthousiasme kennis en humor droeg Cees bij aan het bestuur van onze vereniging. Het coronavirus maakte een abrupt einde  aan zijn zo belangrijke inbreng. Wij wensen zijn familie en vrienden alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies. 

Booij ter Haar - voorzitter

Roel Botter - secretaris 


Als gevolg van de coronaproblematiek zal onderstaande lezing worden uitgesteld naar een later te bepalen datum. Ook de Algem. Ledenvergadering wordt verschoven.

Het ontstaan van de Krimpenerwaard en het Slot 's Heeraartsberg   22 april 2020

Op 22 april 2020 houdt Paul in't Veld een lezing over het ontstaan van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard ontstond vanaf het jaar 1000 toen boeren kansen zagen om de veenwildernis te ontginnen. Wie waren die boeren en hoe zag het er uit? Voor welke problemen kwam men te staan en hoe is dit gebied ontgonnen? Het beroemde Hollandse slagenlandschap is in die periode ontstaan. Is van die eerste ontginning nu nog iets te zien in het landschap? In deze lezing wordt op deze vragen nader ingegaan.

De Heer van den Berg is de grondlegger geweest van Bergambacht en van het Slot. Hij liet het eerste Slot bouwen rond 1250. Wie was hij? In 1610 werd op de grondvesten van het oude Slot een nieuw lustoord gebouwd, dat uiteindelijk in het begin van de 20e eeuw werd afgebroken  en vervangen door een boerderij. Begin 21e eeuw werd deze boerderij afgebroken en werd het huidige complex op deze belangwekkende plek neergezet. Vooraleer werd overgegaan tot bouw van dit complex is archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefboringen, proefsleufonderzoek en opgraving. In deze lezing wordt op de geschiedenis van het Slot en op de archeologische onderzoeken nader ingegaan. Beide lezingen worden ondersteund door beeldmateriaal en opgegraven vondsten.

Paul in 't Veld is lid van de werkgroep archeologie van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel.

Voor alle lezingen geldt: Adres: Gebouw De Schakel, Schoolstraat Bergambacht. Aanvang 20.00h  Inloop vanaf 19.30h  Toegang vrij voor leden en niet leden. Lezing na Alg. Ledenvergadering  begint 21.00h