Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

ActueelDe hieronder aangekondigde Ledenvergadering en lezing op 24 maart gaan i.v.m. de coronaproblematiek niet door en worden doorgeschoven naar een nader te bepalen datum. 


Algemene Ledenvergadering en lezing over Bergstoep  24 maart 2020  (vervalt)

Op 24 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na de pauze houdt Roel Botter een powepointpresentatie/lezing over Bergstoep. Het buurtschap dat er lange tijd een beetje heeft 'bijgehangen,' maar zich tegenwoordig goed op de kaart weet te zetten, niet in de laatste plaats door de actieve bewonersvereniging. Bergstoep fungeert al decennia als een belangrijke motor van de Bergambachtse economie en lag in de periode dat vervoer over water de meest voorkomende manier van transport was, op een belangrijk knooppunt van (water) wegen.  Het ontstaan van de Krimpenerwaard en het Slot 's Heeraartsberg   22 april 2020

Op 22 april 2020 houdt Paul in't Veld een lezing over het ontstaan van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard ontstond vanaf het jaar 1000 toen boeren kansen zagen om de veenwildernis te ontginnen. Wie waren die boeren en hoe zag het er uit? Voor welke problemen kwam men te staan en hoe is dit gebied ontgonnen? Het beroemde Hollandse slagenlandschap is in die periode ontstaan. Is van die eerste ontginning nu nog iets te zien in het landschap? In deze lezing wordt op deze vragen nader ingegaan.

De Heer van den Berg is de grondlegger geweest van Bergambacht en van het Slot. Hij liet het eerste Slot bouwen rond 1250. Wie was hij? In 1610 werd op de grondvesten van het oude Slot een nieuw lustoord gebouwd, dat uiteindelijk in het begin van de 20e eeuw werd afgebroken  en vervangen door een boerderij. Begin 21e eeuw werd deze boerderij afgebroken en werd het huidige complex op deze belangwekkende plek neergezet. Vooraleer werd overgegaan tot bouw van dit complex is archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefboringen, proefsleufonderzoek en opgraving. In deze lezing wordt op de geschiedenis van het Slot en op de archeologische onderzoeken nader ingegaan. Beide lezingen worden ondersteund door beeldmateriaal en opgegraven vondsten.

Paul in 't Veld is lid van de werkgroep archeologie van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel.

Voor alle lezingen geldt: Adres: Gebouw De Schakel, Schoolstraat Bergambacht. Aanvang 20.00h  Inloop vanaf 19.30h  Toegang vrij voor leden en niet leden. Lezing na Alg. Ledenvergadering  begint 21.00h