Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

Actueel


Het eerstvolgend verenigingsblad verschijnt in februari 2020 met informatie over de komende activiteiten en natuurlijk weer enkele verhalen over 'toen.'

Slagers, Vlees en Kunst   25 februari 2020

Op 25 maart 2020 houdt ons bestuurslid Peter Sluisman een lezing over het slagersvak door de eeuwen heen. Het slagersvak is een van onze oudste beroepen. In de prehistorie gingen de mensen op jacht naar voedsel, maar we kunnen dan nog niet spreken van slagers. De Egyptenaren kenden reeds slagers en de Romeinen hadden al slachthuizen. In ons land ontstonden na het jaar 1100 de gilden, waar ook slagers zich in verenigden. Slagerswinkels kende men echter toen nog niet. Na 1811 werden de gilden onder Franse druk opgeheven. Dan komen er winkels, maar goede wetgeving over dit toch zo belangrijke voedingsmiddel liet nog 100 jaar op zich wachten. Op de boerderij werd tot na de 2e wereldoorlog in november soms nog een varken geslacht. De snijmachine werd in de 2e helft van de 19e eeuw uitgevonden door een Rotterdamse slager. De gekoelde toonbank is pas van de laatste decennia. In deze lezing ziet u naast de ontwikkeling van het slagersvak ook hoe kunstschilders hier door de eeuwen heen tegenaan keken. 


Algemene Ledenvergadering en lezing over Bergstoep  24 maart 2020

Op 24 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na de pauze houdt Roel Botter een powepointpresentatie/lezing over Bergstoep. Het buurtschap dat er lange tijd een beetje heeft 'bijgehangen,' maar zich tegenwoordig goed op de kaart weet te zetten, niet in de laatste plaats door de actieve bewonersvereniging. Bergstoep fungeert al decennia als een belangrijke motor van de Bergambachtse economie en lag in de periode dat vervoer over water de meest voorkomende manier van transport was, op een belangrijk knooppunt van (water) wegen.  Het ontstaan van de Krimpenerwaard en het Slot 's Heeraartsberg   22 april 2020

Op 22 april 2020 houdt Paul in't Veld een lezing over het ontstaan van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard ontstond vanaf het jaar 1000 toen boeren kansen zagen om de veenwildernis te ontginnen. Wie waren die boeren en hoe zag het er uit? Voor welke problemen kwam men te staan en hoe is dit gebied ontgonnen? Het beroemde Hollandse slagenlandschap is in die periode ontstaan. Is van die eerste ontginning nu nog iets te zien in het landschap? In deze lezing wordt op deze vragen nader ingegaan.

De Heer van den Berg is de grondlegger geweest van Bergambacht en van het Slot. Hij liet het eerste Slot bouwen rond 1250. Wie was hij? In 1610 werd op de grondvesten van het oude Slot een nieuw lustoord gebouwd, dat uiteindelijk in het begin van de 20e eeuw werd afgebroken  en vervangen door een boerderij. Begin 21e eeuw werd deze boerderij afgebroken en werd het huidige complex op deze belangwekkende plek neergezet. Vooraleer werd overgegaan tot bouw van dit complex is archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefboringen, proefsleufonderzoek en opgraving. In deze lezing wordt op de geschiedenis van het Slot en op de archeologische onderzoeken nader ingegaan. Beide lezingen worden ondersteund door beeldmateriaal en opgegraven vondsten.

Paul in 't Veld is lid van de werkgroep archeologie van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel.

Voor alle lezingen geldt: Adres: Gebouw De Schakel, Schoolstraat Bergambacht. Aanvang 20.00h  Inloop vanaf 19.30h  Toegang vrij voor leden en niet leden. Lezing na Alg. Ledenvergadering  begint 21.00h