Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap Stolpersteen ter nagedachtenis van Sijbrand Kamer
Op dinsdag 25 april 2023 werd ter hoogte van de woning op Hoofdstraat 111 een zgn  'stolpersteen' onthuld ter nagedachtenis van Sijbrand Kamer. Het was in de oorlog de woning van het gezin van meester Kamer, hoofd van de Chr. School. Hij was actief in het    ' schoolverzet' in de Krimpenerwaard tijdens de 2e Wereldoorlog. In november 1943 kreeg hij de opdracht zich te melden in Rotterdam. Hij veronderstelde dat hij zou worden gehoord en dezelfde dag weer thuis zou zijn. Het liep echter anders. Hij werd gevangen gezet en in december 1943 overgebracht naar kamp Vught. Vandaar werd hij later op transport gesteld naar Dachau. Na een kort verblijf in Auschwitz werd hij wegens ziekte teruggestuurd naar Dachau, waar hij op 13 december 1944 overleed tengevolge van vlektyphus. Werden stolperstenen voorheen alleen aangebracht ter herinnering aan Joden en Roma die het leven hadden verloren; tegenwoordig kunnen ook andere oorlogsslachtoffers op deze wijze worden herdacht en geëerd.


Fotoarchief

Het  fotoarchief van onze vereniging is sinds eind 2021 in te zien voor iedere belangstellende. De foto's zijn in lagere resolutie dan het origineel. U kunt het origineel o.v.v. het nummer aanvragen bij het secretariaat. Kijk op tabblad 'Home' linksonder om in te loggen.


Braderie 2024

U vindt ons natuurlijk het laatste weekend van augustus weer op de lokale braderie.


Open Monumentendag 2024

In september wordt weer de Nationale Monumentendag georganiseerd. Wij zullen dan weer de mogelijkheid aanbieden om de toren van de Bergambachtse Ned. Herv. Kerk. te beklimmen. Door de Gemeente Krimpenerwaard toegezegde aanpassingen zullen er voor zorgen dat er een beter uitzicht is over het dorp en de omgeving dan in 2023. Toen liet het veiligheidsaspect dit niet toe. Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die willen assisteren bij de begeleiding van de klimmers. De begeleiders wisselen elkaar af en gaan met een groep van maximaal 10 personen naar boven tot aan de luidklok. Wilt u helpen? Neem contact op met roel1000@gmail.com.  

Ledental

De vereniging groeit nog steeds. Per april 2024 is het ledental 178. Tegeltableau

Begin 2024 slaagde de vereniging er in om een ruim 100 jaar oud tegeltableau te verwerven, afkomstig uit een leegstaande boerderij, welke hoogst waarschijnlijk zal worden gesloopt. Het tableau is gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf zonder ook maar één tegel te beschadigen. We gaan nu op zoek naar een mooie plek in de openbare ruimte waar het tableau permanent kan worden tentoongesteld. Het rozet hoorde er niet bij en zal dus niet meer worden aangebracht op de definitieve plaats.